Proces vývoje

Aplikace vyvíjíme podle platných ISO norem projektového řízení. Na tomto místě se můžete seznámit s přesným postupem, který aplikujeme pro všechny vyvíjené aplikace.

Shromažďování informací a požadavků

Z dlouholetých zkušeností si troufáme říci, že toto je nejdůležitější fáze celého procesu vývoje aplikace (i když je u spousty firem tolik podceňována). Je nezbytně nutné, aby se tato fáze neuspěchala, a aby byla přizvána každá zúčastněná strana, která bude aplikace ovládat, nebo z ni využívat libovolné výstupy. Je to fáze, kde se mísí znalosti managementu, vývojářů, ale i běžných uživatelů systému. Výsledkem má být jasná představa, co se od nového řešení očekává, jaké nás mohou potkat omezení, co jsou primární cíle, jak se projekt bude měřit, vyhodnocovat, kontrolovat, apod.

Systémová analýza

Pokud známe veškeré požadavky, omezení, priority a úskalí nového řešení, dochází k sepsání systémové analýzy. Tato analýza vede k rozčlenění všech složitých problémů, které je třeba řešit, na menší a snáze pochopitelné. Jakmile jsou veškeré problémy pochopitelné, dojde k opětovnému sestavení těchto pochopených problému do jednoho celku, a tím k lepšímu porozumění současného stavu. Na základě tohoto porozumění se pak staví samotný návrh systému.

Návrh systému

Na základě znalostí získaných ze systémové analýzy probíhá samotný návrh byznys aplikace. K demonstraci našich představ používáme prototypovací nástroje, které Vám ještě před započetím programátorských prací dají zřetelný náhled, jak aplikace bude vypadat a fungovat. Toto stádium je velmi důležité, protože v něm můžeme ještě velmi snadno aplikovat a upravovat změny, které ještě při osobní konzultaci nebyly tak zřejmé.

Programování

Po prezentaci prototypového řešení, seznámení všech zúčastněných stran s budoucími funkcemi aplikace, se přechází do stádia programování. Toto stádium je čistě v naší režii a obvykle od Vás nepotřebujeme žádnou součinnost.

Testování

Testování nového řešení máme rozdělené do dvou stádií. V první fázi testujeme aplikaci interně a ladíme nejběžnější chyby. Ve druhé fázi pak dochází k umístění projektu na veřejně přístupnou adresu (pod Vašim soukromým přihlášením) a testování probíhá na straně zadavatele. Co chceme v této fázi od Vás je, abyste překontrolovali, že aplikace skutečně splňuje to, na čem jsme se na začátku projektu dohodli.

Implementace

Odladěnou aplikaci pak necháváme na testovacím prostředí, ze kterého vzniká vývojové verze. Pokud bychom v budoucnu cokoli dodělávali, vždy změny provádíme do této vývojové verze, po schválení pak přecházejí do ostré verze. V rámci implementace probíhá i tvorba a zprovoznění ostré verze, školení personálu, apod.

Evoluce

Zaškolením a uvedením do ostrého provozu však naše spolupráce s Vámi zdaleka nekončí. V průběhu používání aplikace budeme vždy s Vámi spolupracovat, ladit případné dodělávky, nebo se podílet na dalším rozvoji aplikace.